Project Description

پروژه احداث ساختمان های اداری، سوله ایستگاه آتش نشانی و ساختمان توزیع برق، سایت اسکله شهید رجایی بندرعباس

پروژه احداث ساختمان های اداری، سوله ایستگاه آتش نشانی و ساختمان توزیع برق واقع در سایت اسکله شهید رجایی بندرعباس که در سال 96 آغاز و در سال 1397 به پایان رسیده و مورد بهره برداری کارفرمای محترم قرار گرفته است . کارفرما : شرکت روانکار دریایی هرمز مشاور : شـرکت بهیـن طـرح پایدار

خلاصه پروژه

زمان اتمام

سال 1397

کارفرما

شرکت روانکار دریایی

نوع پروژه

دولتی

پیمانکار

شـرکت بهیـن طـرح پایدار

گالری تصاویر پروژه