شرکت مهندسی پارت سازه ساینار به عنوان اولین زیرمجموعه ی شرکت ماراب ماهبد به طور مشخص در زمینه ی سازه ها فعالیت خود را آغاز نموده است. این شرکت در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی و قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در مهرماه ۱۳۹۳ به صورت رسمی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته و معرفی گردید.

شرکت پارت سازه پس از معرفی شدن به عنوان شرکت دانش بنیان فعالیتهای وسیع و گستردهای همچون چاپ مقالات علمی و ترویجی، برگزاری کارگاههای آموزشی و سمینارها، شرکت در برنامههای ترویجی صدا و سیما، تبلیغ مستقیم در مجلات و سایتهای مرتبط و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی با مسئولان فنی در برخی شرکتهای مرتبط را در راستای شناساندن فعالیتهای خود و جلب مشتری انجام داده است.

محصولات:

سیستم های مستهلک کننده انرژی زلزله مانند میراگر تدس .
مکانیزم میراگری انرژی در میراگر تدس بدین گونه است که معمولا قبل از تسلیم المان های سازه ای، پره های مثلثی شکل این میراگرها تسلیم می شوند و پس از تسلیم، انرژی تحریک خارجی را به صورت گرما اتلاف می نمایند و بدین ترتیب انرژی کمتری از تحریک خارجی به المان های سازه می رسد؛ از منظر سازه ای میرایی سازه ی مسلح به میراگر افزایش می یابد و بدین ترتیب نیرو در المان های سازه کاهش خواهد یافت.

مزایای استفاده از میراگرهای تدس:

۱- کاهش خرابی در المان های اصلی سازه.
۲- کاهش زمان توقف در بهره برداری از سازه پس از وقوع زلزله.
۳- کاهش هزینه های ترمیم سازه پس از زلزله.
۴- بهبود عملکرد سازه.
۵- کاهش در هزینه های ساخت اسکلت سازه.
۶- کاهش در ابعاد المان های سازه ( به عنوان مثال کاهش مقدار آویزها در سازه بتنی و کاهش ابعاد ستون ها و ….)

سیستم‌های پایش سلامت سازه ای

در این سیستمها با نصب برخی ابزار دقیق مانند حسگرهای شتاب بر روی سازه (سازههایی مانند پل، سد، تونل و ساختمان) پاسخ ارتعاشات آن اندازهگیری میشود و سپس با استفاده از الگوریتمهای مختلف اطلاعات پاسخ سازه پردازش میگردد؛ در نهایت وضعیت سلامت یا عدم سلامت و آسیبدیدگی و نقاط احتمالی آسیب‌دیده تعیین میگردد.

blank
blank
blank
blank