شیوع ویروس کرونا در روز‌های اخیر بخش زیادی از اقتصاد را درگیر خودکرده و تبعات اقتصادی آن شاید تا ماه‌ها بعد گریبان گیر بنگاه‌های مختلف اقتصادی باشد. یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها ساخت‌وساز مسکن است. در پی شیوع این ویروس اغلب کارگاه های ساختمانی تعطیل شده اند. تعطیلی گرچه برای حفظ سلامت و بهداشت محیطی جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما تأثیرات منفی آن بر اقتصاد جامعه ابعاد گسترده ای دارد. ویروس کرونا همان‌طور که در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تأثیرات جدی گذاشته، حوزه مسکن را نیز از این تأثیر بی‌نصیب نگذاشته و بر روند کار تأثیرات جدی داشته است. یکی دیگر از تاثیرات شیوه کرونا تعطیلی کارگاه ها و کارخانه تولید مصالح ساختمانی است که به نوبه خود منجر به تعطیلی کار ساخت و ساز می شود.