شرکت ماراب ماهبد سعی در بهره گیری از تجهیزات و ابزار آلات دقیق در اکثر پروژه های خود دارد و ازجمله صنایعی که نیاز به بهر گرفتن از تجهیزات و ابزار آلات دقیق دارد می توان به صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، عمرانی ، صنایع غذایی ، نیروگاهها ، خطوط انتقـال نفت و گاز ، صنایع خودروسازی ، موسسات کالیبـراسیون ، آزمایشگاههای برق و الکترونیک ، توزیع و انتقال نیرو ، شـرکت های سیمان ، فولاد ، ریختـه گری و ذوب آهن ، دانشگاه‌ها و مخابرات و غیره اشاره نمود.

  • Pressure Measurement
  • Temperature Measurement
  • Level Measurement
  • Flow Measurement
  • Gas / Liquid Analysis
  • Control Valves
  • Valves and Regulators
  • Industrial Automation
  • Calibration
  • Instrumentation Accessories
blank
blank
blank