204 واحدی نیروی دریایی

پروژه 204 واحدی مسکونی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با زیر بنای 20هزار متر مربع واقع در شهر بندرعباس که در سال 1394آغاز گردیده است و پیش بینی می گردد تا پایان سال 1395 مورد بهره برداری قرار گیرد .