پروژه کتابخانه زابل

پروژه كتابخانه مركزي دانشگاه ملی پرديس زابل واقع در استان سيستان و بلوچستان با زيربناي 6000 مترمربع که این پروژه در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 90 درصدی در حال انجام می باشد.