صبا نفت قبادیان

پروژه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اداری 11طبقه صبا نفت با زیر بنای 5 هزار متر مربع واقع در تهران ، خیابان آفریقا که دارای 4 طبقه زیر زمین و 7 طبقه اداری می باشد . پروژه فوق در سال 1391 آغاز و در سال 1392 به پایان رسید .