استخر ورزشی انرژی اتمی

پروژه استخر ورزشی انرژی اتمی با زیر بنای 2700 متر مربع واقع در تهران امیر آباد شمالی سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1385 شروع و در سال 1387 به اتمام رسید که هم اکنون مورد استفاده کارکنان سازمان انرژی اتمی و عموم مردم قرار گرفته است .